fesutashimada_zyoukyou.xlsx
フェスタしまだ開催状況 (単位:人)
区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
開催日 H24.3.3(土)・4(日) H25.3.2(土)・3(日) H26.3.1(土)・2(日) H27.2.28(土)・3.1(日) H28.3.5(土)・6(日)
入場者 2000 2000 2300 2000 2000